Realizovan II Trening: "Budi lider, volontiraj"

U Centru je 18 i 19. januara realizovan trening u okviru projekta: "Budi lider, volontiraj" koje sprovodi udruženje Edukativni centar - Kruševac, uz podršku Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije i uz saradnju sa Kancelarijom za mlade Kruševac. 


 edu

Teme koje se obrađuju:

  • kako postati volonter
  • koja su prava i obaveze volontera
  • volonterski programi na lokalnom i internacionalnom nivou
  • šta su internacionalne omladinske razmene, treninzi i umrežavanje
  • šta je evropski volonterski servis i kako da se uključite
  • šta je volonterska knjižica i zouthpass
  • kako isplanirati i organizovati volontersku akciju

Polaznici treninga su mladi između 15 i 30 godina.

Dodatne informacije