U Ribarskoj Banji realizovana Radionica sa temom: ''Unapređivanje trenerskih kompetencija''

U skladu sa planiranim aktivnostima, dana 08.12. 2012. god. u Ribarskoj Banji organizovano je okupljanje autora i realizatora koje je CSU Kruševac podržao kao institucija. U uvodnom delu prisutnima se obratio direktor Centra Nenad Stanojević koji je nakon uvodnog izlaganja održao prezentaciju rada ustanove. 


 rb2

Nakon toga, u drugom delu planom predviđenih aktivnosti, prešlo se na realizaciju radionice sa temom: „Unapređivanje trenerskih kompetencija“, koje podrazumevaju aktivnosti namenjene podršci autorima akreditovanih programa koje je Centar podržao.

U okviru Radionice koju su realizovali stručni saradnici Irena Terzić i Bogdan Dramićanin, treneri su upoznati sa istraživanjem koje je sproveo RC Niš (2012.), a u vezi sa definisanjem trenerskih kompetencija i samoprocenom trenera. 


rb rb1

Prisutni autori i realizatori su na osnovu samoprocene svojih kompetencija, definisali prioritetne oblasti za unapređenje svog trenerskog rada kako bi sami programi i njihova realizacija bili kvalitetniji u narednom periodu.

Na kraju radnog dela sumirani su rezultati rada i razmenjena iskustva među autorima. Zaključeno je da je tekuća godina bila godina stručnog usavršavanja, pre svega na osnovu postignuća CSU Kruševac koja su premašila planiranu projekciju u vidu daleko većeg broja realizovanih stručnih skupova u odnosu na ostale Centre.

Dodatne informacije