Realizovano četiri seminara

U okviru planiranih aktivnosti stručnog usavršavanja namenjenog zaposlenima u obrazovanju u Centru tokom vikenda 08 i 09.12.2012. održani su:

Seminar: „Interkulturalnost i inkluzija izazov za školu"

Autor i realizator: Jugoslav Lazić 


 DSCF0071

Seminar: „Korelacija u službi kvalitetnijeg znanja"

Autori i realizatori: Katarina Perović i Jasmina Todorović-Pantelić 


 DSCF0075

Seminar: „Adolescent i specifični stilovi kontakata u porodici – obuka za rad sa učenicima i roditelјima"

Autori i realizatori: Bilјana Ercegovčević, Katarina Jovanović, Božidar Topalović. 


 DSCF0078

Seminar: „Primena obrazovnih standarda u vrednovanju učeničkih postignuća iz matematike"

Autori i realizatori: Srđan Ognjanović, Olivera Todorović 


 DSCF0083

Dodatne informacije