Realizovano tri stručna seminara

U Centru su 01 i 02.12.2012. god. za zaposlene u obrazovanju realizovani su seminari sa temom: 

Komunikacijom do zadovolјnog nastavnika i učenika 


 DSCF0052

Autori: Danijela Simonović, Mirjana Zlatanović, Realizator: Danijela Simonović.

Opšti cilјevi: Pobolјšanje kvaliteta nastave povećanjem stepena kompetencija nastavnika za podršku razvoja ličnosti učenika unapređenjem odnosa sa učenicima.

Podrška Timovima za zaštitu dece/učenika od nasilјa – transparentno ne protiv nasilјa

Autori i Realizatori: Mirjana Zlatanović, Milica Đorđević. 


 DSCF0056

Opšti cilјevi: Unapređivanje kompentencija nastavnika za podršku razvoju ličnosti učenika u prevenciji nasilјa.

Kompetentan nastavnik – motivisan učenik

Autori i Realizatori: Svetlana Aleksić, Jelica Dimić, Marija Vasić, Snežana Rajković. 


 DSCF0054

Opšti cilјevi: Unaprediti kompetencije nastavnika i stručnih saradnika za motivaciju učenika.

Dodatne informacije