Počela realizacija diskusionih grupa

U Centru za stručno usavršavanje, tokom nedelјe realizovaće se Diskusione grupe za 10 nastavnih predmeta u okviru Projekta: "Praćenje i unapređivanje obrazovnih standarda za kraj osnovnog obrazovanja".

Voditelјi i realizatori su profesori Kruševačkih osnovnih škola.


DSCF0025

Budući da u 2013. godini, predstoji revizija ovih standarda, koji će se zasnivati i na proceni nastavnika, rezultati pomenutih Diskusionih grupa su veoma važni za kvalitet celog projekta.

Projekat realizuje Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja Beograd, a saradnik u realizaciji projekta je Centar za stručno usavršavanje.

Dodatne informacije