Realizovan sastanak Tima za samovrednovanje PU "Nata Velјković" iz Kruševca

U Centru je 20.11.2012. realizovan sastanak Tima za samovrednovanje PU "Nata Velјković" iz Kruševca. 


 samovrednovanje

Teme sastanka su bile:

- IMPRES projekat

- Samovrednovanje

- Zakonska regulativa –ZOSOV i Pravlinik o vrednovanju kvaliteta rada ustanova

- Standardi kvaliteta rada predškolskih ustanova. 


 Aktiv direktora osnovnih škola grada Kruševca u prostorijama Centra održao je svoj sastanak.

Dodatne informacije