Realizovan sastanak grupe za planiranje stručnog usavršavanja

Sastanak organizovan 30.10.2012. je zakazan sa ciljem da se unapredi proces stalnog stručnog usavršavanja zaposlenih u vaspitno-obrazovnim ustanovama/školam, organizacijom stručnih skupova.


radna-grupa

Inicijativa, da se radi na akreditaciji stručnih skupova izazvala je veliko interesovanje. Sastanak je iznedrio nekoliko veoma interesantnih i aktuelnih tematskih jedinica koje su primerene za učesnike stručnih skupova. Centar za stručno usavršavanje, kao inicijator aktivnosti akreditacije stručnih skupova, vodiće računa da teme budu aktuelne, realizatori eminentni stručnjaci u toj oblasti, i da i ovaj vid stručnog usavršavanja bude jednako dostupan svim zaposlenima u vaspitno-obrazovnim ustanovama/školama.

Dodatne informacije