U CSU Kruševac se realizuje projekat: „Jednake šanse“- pomoć inkluziji i aktivizmu mladih romske nacionalnosti“

Asocijacija za kreativnu komunikaciju i debatu, kao nosilac u partnerstvu sa Centrom za interaktivnu pedagogiju realizuje ovaj projekt. U implementaciji projekta je edukovano pet profesora iz Kruševca po akreditovanom programu „Debata u nastavi".


DSCN6159

Projektnim aktivnostima planirano je 11 i 12. 10. 2012. god. učešće 40 srednješkolaca podeljenih u dve grupe čiji će zadatak biti da uz podršku profesora organizuju akciju koja za cilj ima ljudska prava, sa posebnim osvrtom na manjinska prava i jednake šanse u obrazovanju za sve.

U okviru svoje posete Centru, Slobodanka Miladinović, pomoćnik gradonačelnika za društvene delatnosti obratila se učesnicima.

DSCN6160       DSCN6163

Izradu radionice posetile su: Vesna Živković ispred kancelarije za mlade grada Kruševca i Zorana Pavlović ispred Društvenih delatnosti.

Projektom rukovode: Zorica Ražič i Vesna Erceg.

Dodatne informacije