Realizovan seminar sa temom: "Komunikacija kao profesionalna odgovornost nastavnika"

U Centru je 22.09.2012. god. realizovan seminar sa temom: "Komunikacija kao profesionalna odgovornost nastavnika", kataloški broj 132, K4, prioritet 3,4 8 bodova.

Autorica i realizatorka seminara je Nadža Milovanović.


DSCN6004

Opšti ciljevi: Poboljšanje svesti o značaju komunikacije za uspostavljanje dobrih društvenih odnosa u školi i postizanje boljih Vaspitno-obrazovnih rezultata.

Specifični ciljevi: Poboljšanje odnosa u školi kroz poželjne modele komunikacije; Razvoj veština i tehnika komunikacije koje doprinose dobrim odnosima u školi.

Sadržaj i aktivnosti: Upoznavanje sa pojmom i značajem komunikacije i saradnje: 1. Komunikacija kao profesionalni zahtev i odgovornost nastavnika. ". Oblici komunikacije –kako komunicirati /oblici-verbalni, neverbalni, eksplicitni, implicitni, kongruentni i nekongruentn, njegov značaji doprinos saradnji elemenata strukture školske zajednice. 3. Radionica igranja uloga u različitim situacijama razgovora između aktera škole. 4. Radionica "JA – govor"/ Identifikacija oblika komunikacije koji doprinose boljem vaspitno-obrazovnom radu; Upoznavanje sa tehnikama uspešne komunikacije; Razvoj veština uspešne komunikacije "JA-govor" formulisan u "JA – porukama", kao poželjnom modelu komunikacije; Uočavanje "MI – govora", kao kao unapred slaganjem sa datim iskazom, što oduzima prostor za drugačije mišljenje; Uočavanje "TI – govora", kao direktnog napada na osobu i njenog vređenja. Što izaziva poniđenje, povlačenje ili protivnapad/. %. Raionica "Aktivno slušanje i efektivno slušanje"/Upoznavanje učesnika sa načinima koje se može poboljšati međusobna komunikacija/; Upoznavanje učesnika sa različitim tehnikama aktivnog slušanja kao predpostavci uspostavljanja uspešne komunikacije radi poboljšanja vaspitno-obrzovnog rada/ 6. Evaluacija.

DSCN6005

Seminar traje jedan dan.

Zbog velikog interesovanja Centar za stručno usavršavanje organizovao je realizaciju ovog seminara i 23.09.2012.godine

Dodatne informacije