U Kikindi realizovan seminar podržan od strane Centra za stručno usavršavanje Kruševac

Sezonu realizacije na gostovanju u okviru Mreže RC/CSU Srbija, otvorio je akreditovani seminara: "Kako pripremiti školski i lični plan stručnog usavršavanja", kataloški broj 911, K1, 7 bodova.

Aktuelne teme koje su obuhvaćene ovim seminarom, izazvale su veliko interesovanje. Bilo prijavljeno više od 80 učesnika od kojih je njih 62 dobilo priliku da učestvuje na seminaru. Učesnici seminara bili su iz Kikinde, Novog Bečeja, Novog Miloševa i po prvi put profesori iz Banja Luke.


DSCF0823

Zbog ogromnog interesovanja seminar će biti ponovo u planu realizacije, čime će se nastaviti uspešna saradnja.

Seminar su realizovali: Irena Terzić i Slobodan Čolović.

Autori su: Snežana Vuković, Irena Terzić i Slobodan Čolović.

DSCF0861

Opšti ciljevi: Unapređivanje kvaliteta rada na planiranju, realizaciji i vrednovanju profesionalnog razvoja zaposlenih u obrazovno-vaspitnim ustanovama.

Specifični cilj: Jačanje kapaciteta učesnika za planiranje ličnog profesionalnog razvoja; Osnaživanje zaposlenih za timsko planiranje I monitoring stručnog usavršavanja.

Sadržaj i aktivnosti: Upoznavanje sa pravnom regulativom iz oblasti stručnog usavršavanja, kao i sa postojećom literaturom iz ove oblasti; Korišćenje tehnika analize /swot i druge/ radi uvida u sopstvene slabe i jake strane ali i korišćenje u ustanovi radi izrade ličnog i školskog plana stručnog usavršavanja; Povezivanje sa školskim razvojnim planom, školskim programom rada i drugim školskim dokumentima; Timski rad i podela uloga u timu; Uloga lokalne zajednice a posebno lokalne samouprave u profesionalnom razvoju zaposlenih u obrazovanju.

DSCF0887

Ciljna grupa: Nastavnik razredne nastave, nastavnik predmetne nastave-osnovna škola, nastavnik predmetne nastave – gimnazija, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola nastavnik stručnih predmeta – srednja škola, nastavnik u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, nastanika u školi za obrazovanje odraslih, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – u srednjoj umetničkoj školi /muzičke likovne,baletske/, vaspitač u predškolskoj ustanovi/školi, sarradnik/pedagoški asistent i pomoćni nastavnik/, direktor/pomoćnik direktora

Dodatne informacije