U susret novoj školskoj godini – šansa za stručno usavršavanјe, profesionlni razvoj i napredovanјe u zvanјu za sve zaposlene u obrazovanјu

Centar za stručno usavršavanje je 17 – 18.08.2012. u cilјu ostvarivanja planskih zadataka i realizacije seminara stručnog usavršavanja, organizovao realizaciju seminara UČIMO DA UČIMO.

1

Seminar je organizovan na osnovu iskazane želјe i potrebe članova Društva učitelјa.

SEMINAR: UČIMO DA UČIMO, kataloški broj 700, obavezan

Autori: Jasmina Gejo, Mirjana Smrekar Stanković, Marija Ćirić, Valentina Rančić, Tatjana Živanović.

Realizatori: Marija Ćirić, Valentina Rančić.

Teme: Uvod: O učenju i podučavanju iz ugla savremenih teorija učenja i zahteva „društva znanja“; Upoznavanje sa teorijom vušestruke inteligencije Hauarda Gardnera; Sticanje uvida u sopstveni stil učenja; Upoznavanje sa karakteristikama različitih stilova učenja; Preporuke za podučavanje uvažavajući različite stilove učenja; Muzika i učenje; Upoznavanje sa osnovnim karakteristikama tehnika: mape uma, 6 šešira, moždane oluje i srodnih tehnika (strukturalne, hijerarhijske mape, grozd, lanac); Praktične vežbe prezentovanih tehnika; Uputstva za praktičnu primenu tehnika i praćenje efakata primene sa osvrtom na rezultate dobijene iz naših škola; Uputstva za razmenu ideja i produkata putem e-mreže; Upoznavanje sa širom literaturom dostupnom na srpskom jeziku.2

Cilјna grupa: nastavnici/profesori razredne nastave, nastavnici/profesori predmetne nastave– osnovne škole, profesori predmetne nastave – gimnazije, profesori predmetne nastave – srednje stručne škole, nastavnici praktične nastave – srednje stručne škole, saradnici, pedagoški asistenti i pomoćni nastavnici, stručni saradnici, direktori/pomoćnici direktora.

Dodatne informacije