Četvrti sastanak "Mreže RC i CSU Srbije"


 

  1. Usvajanje Zapisnika sa prethodna tri sastanka „Mreže RC/CSU"
  2. Ispunjenost zaključaka sa prethodnog sastanka „Mreže RC/CSU
  3. Razmena informacija - trenutna situacija u svakom RC/CSU
  4. Usvajanje Standarda za članstvo u „Mreži RC/CSU Srbije"
  5. Analiza plana aktivnosti i budžeta za 2011
  6. Usvajanje godišnjeg Plana rada „Mreže RC/CSU" za 2011 i dinamike sastanaka
  7. Izbor novog koordinatora „Mreže RC/CSU"
  8. Najava tema za sledeći sastanak Mreže
  9. Razno.
Nakon dva sata i iscrpljenog dnevnog reda sastanak je završen u 13,25 časova.

 

Dodatne informacije