Nova praksa, pregled seminara iz ugla polaznika

Centar za stručno usavršavanje Kruševac uvodi novu praksu i od sada će osim najave seminara za svaki održani seminar postojati i pregled ili osvrt na seminar iz ugla polaznika.

Cilj nam je da se budući polaznici ili lica koja bliže žele da se upoznaju sa programom informišu na neposredan način. Pogled iz svog ugla daje jedan od polaznika čiji je identitet poznat organizatoru, odnosno Centru, kako bi bilo nemoguće uticati na njegov stav. Svi Centri u Srbiji će krenuti sa ovom praksom uskoro a informacije ce svima biti dostupne na zajedničkom forumu mreže RC&CSU Srbije.

Prvi pregled nekog seminara možete videti na ovoj adresi http://forum.csu.edu.rs/index.php?topic=9.0 za seminar Inkluzija - kako je približiti nastavniku u redovnoj školi koji je već više puta realizovan u CSU Kruševac.

Dodatne informacije