Standardi kompetencija za profesiju nastavnika i njihovog profesionalnog razvoja

Nacionalni prosvetni savet je usvojio Standarde kompetencija za profesiju nastavnika i njihov profesionalni razvoj. Ovaj dokument je neznatno izmenjen u odnosu na na nacrt istog.
Nastavničke kompetencije su kapacitet pojedinca koji se iskazuje u vršenju složenih aktivnosti u obrazovno-vaspitnom radu.  Kompentecije predstavljaju skup potrebnih znanja,  veština i vrednosnih stavova nastavnika.  Centralnu ulogu u unapređivanju obrazovanja i vaspitanja imaju nastavnici jer oni neposredno utiču naučenje i razvoj učenika.

Nastavničke kompetencije određuju se u odnosu na ciljeve i ishode učenja i treba da obezbede profesionalne standarde o tome kakvo se poučavanje smatra uspešnim.

Odnose se na kompentencije za:

• Nastavnu oblast, predmet i metodiku nastave;

• Poučavanje i učenje;

• Podršku razvoju ličnosti učenika;

• Komunikaciju i saradnju.

Dodatne informacije