Realizovana radionica pod nazivom: „La lingua italiana"

U organizaciji Aktiva nastavnika italijanskog jezika 29.10.2022. godine počelo je sa realizacijom besplatnih radionica za učenike 3. i 4. razreda osnovnih škola, sa cilјem upoznavanja sa italijanskim jezikom i kulturom i pripreme za početak učenja drugog stranog jezika u drugom ciklusu osnovnog obrazovanja.

ital

Prvu radionicu u nizu, pod nazivom: „La lingua italiana", realizovale su profesorke Marina Mosurović i Jelena Ilić.

Dodatne informacije