Realizovan seminar sa temom: „Uz vannastavne aktivnosti do znanja"

U Centru za stručno usavršavanje Kruševac 29.10.2022. godine organizovan je seminar sa temom: „Uz vannastavne aktivnosti do znanja" sa ciljem osnaživanja učesnika da koriste vannastavne aktivnosti u cilјu ostvarivanja ishoda, postizanja obrazovnih standarda i razvoja opštih međupredmetnih kompetencija učenika.

vna

Specifični cilјevi seminara su:

  • Osnaživanje nastavnika da prepoznaju važnost primene vannastavnih aktivnosti (VNA)
  • Unapređenje kompetencija nastavnika za planiranje i realizaciju VNA u cilјu ostvarivanja ishoda
  • Unapređivanje kapaciteta nastavnika da podržavaju i prate razvoj opštih međupredmetnih kompetencija primenom VNA
  • Osnaživanje nastavnika za ostvarivanje VNA u digitalnom okruženju

Autorke i realizatorke seminara bile su: Katarina Perović i Jasmina Jovanović.

Dodatne informacije