Realizovana obuka pod nazivom: „Uvod u sticanje kompetencija za rad sa darovitom decom”

U Centru za stručno usavršavanje Kruševac 17.09.2022. godine,  Mensa Srbije organizovala je obuku pod nazivom: „Uvod u sticanje kompetencija za rad sa darovitom decom” (Iskustva sa Erasmus+ projekta Mense Srbije „Teachers for Gifted”).

mensa

Ova obuka sprovedena je sa ciljem da se skrene pažnja na skrivene darovite učenike. Polaznici, nastavnici kruševačkih škola mogli su da dođu do odgovora na sledeća pitanja:

  • Ko su daroviti i kako se ponašaju?
  • Po kojim karakteristikama ih možemo prepoznati?
  • Zbog čega je uopšte važno da ih prepoznamo?
  • Koje pristupe koriste u Švedskoj za rad sa darovitim učenicima?
  • Šta se dešava ako propustimo da damo podršku darovitom učeniku?

Obuka nije obuhvatila IOP, već se bavila osobenostima i potrebama ove neobične dece i načinima kako olakšati njihovo prepoznavanje. Takođe, predstavljen je projekat koji su članovi Mense Srbije, motivisani ličnim iskustvima, pokrenuli i sproveli u saradnji sa Mensom Švedske.

Predavači su bili: Aleksandra Borović, Sanja Stojanović Đorđević, Marija Prutkin i Marija Stojanović.

Dodatne informacije