Održan Okrugli sto sa temom: „DA LI ŽIVOT IMA CENU? Oblici trgovine ljudima i uloga državnog sistema u stvaranju uslova za bolju zaštitu i preveniranje

U Centru za stručno usavršavanje Kruševac 20.07.2022. godine održan je Okrugli sto sa temom: „DA LI ŽIVOT IMA CENU? Oblici trgovine ljudima i uloga državnog sistema u stvaranju uslova za bolju zaštitu i preveniranje. Ovaj skup je organizovao Centar za stručno usavršavanje Kruševac u saradnji sa Nacionalnom akademijom za javnu upravu i Biroom za borbu protiv trgovine ljudima Srbija, uz podršku Grada Kruševca u cilju aktuelizacije brojnih pitanja koja se tiču borbe protiv trgovine ljudima i preveniranja mogućih pretnji, kao i otklanjanja posledica.

1

Direktor CSU Kruševac Nikola Džugurdić je u pozdravnom govoru prisutnima poželeo dobrodošlicu i izneo očekivanje da će CSU Kruševac zadovoljiti sve kriterijume prisutnih u pogledu organizacije skupa. U svojstvu koordinatora Okruglog stola Bogdan Dramićanin, savetnik za stručno usavršavanje i napredovanje naglasio je da je CSU Kruševac rado prihvatio inicijativu da bude domaćin ovako značajnog skupa, sa željom da se aktivno uključi u ovaj dijalog. Prepoznata je prilika i mogućnost da se organizovanjem ovakvih skupova, ali i budućih edukacija doprinese prevenciji u borbi protiv trgovine ljudima i u jednom širem kontekstu, koji integriše Migracione politike.

5

Okrugli sto je ispred Gradske uprave otvorio Dušan Todorović naglasivši dobru saradnju svih službi i institucija na teritoriju Rasinskog upravnog okruga u sprovođenju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja izbeglih, interno raseljenih lica, povratnika, kao deo trajnih napora lokalne samouprave da poboljša uslove života i mogućnosti za integraciju istih u lokalnu zajednicu. U ovom procesu apostrofirao je ulogu Saveta za migracije koji radi na implementciji Nacionalne strategije o migracijama na nivou jedinica lokalne samouprave.

Moderator skupa, prof dr Marija Đorić, sa Instituta za politicke studije, u okviru rada Okruglog stola dala je reč eminentnim predavačima, izlagačima tema.

2

Prof. dr Hatidža Beriša, iz Biroa za borbu protiv trgovine ljudima, inače profesor na Vojnoj Akademiji i Fakultetu za inženjerski menadžment u svojoj prezentaciji predstavila je međunarodnu organizaciju AHTB – Biro za borbu protiv trgovine ljudima Srbija i približila prisutnima fenomen trgovine ljudima u savremenom društvu. Ovom prilikom je istakla da postoji stalna pretnja za potencijalne žrtve i da se krijumčarenje ljudi dešava na svakodnevnom nivou. Krijumčari su dobro neformalno povezani, praktično uvek za jedan korak ispred institucija koje trebaju da suzbijaju njihovo delovanje. Zaključila je da je uloga njene organizacije upravo na pružanju sistematske i organizovane pomoći i podrške žrtvama trgovine ljudima, porodicama žrtava trgovine ljudima i potencijalnim svedocima, saradnja i koordinacija sa državnim organima i institucijama, nevladinim organizacijama i svim ostalim akterima uključenim u borbu protiv trgovine ljudima.

3

Dr Zoran Milosavljević, iz Nacionalne Akademije za javnu upravu izneo je zaključak, da umesto suvoparnog teoretisanja, iz razloga što su zapravo svi učesnici profesionalci, stručnjaci u svojim oblastima, svoju temu treba da izloži sa jednim pragmatičnijim pristupom. Apostrofirao je da se u okviru dijaloga treba raditi na približavanju stavova, da se u sinergijskom desjtvu doprine čvršćoj saradnji svih relevantnih činioca koji se bave Migracionim politikama, što će na kraju rezultirati umrežavanjem i njihovim efektnijem delovanjem u cilju sprečavanja migracionih kriza. Realna pretnja za grad Kruševac svakako postoji, jer je Rasinski upravni okrug naslonjen na Balkansku migracionu rutu i u neposrednoj blizini naše južne pokrajine Kosova i Metohije. Kao odgovor na ove pretnje i izazove treba ojačati kapacitete lokalnih samouprava, ali i svakog pojedinca, a u tu svrhu će Nacionalna akademija za javnu upravu razviti nove programe obuka, koje će se realizovati u saradnji sa Centrom zastručno usavršavanje Kruševac na regionalnom nivou.

4

Prof. dr Mina Zirojević, sa Instituta za uporedno pravo i redovni profesor na Pravnom fakultetu podelia je svoje iskustvo u radu u brojnim institucijama koji se bave temom nasilja. Iznevši brojne primere iz svoje prakse o trgovini ljudima, maloletničkoj prstituciji i podvođenju, iznela je zapažanje žrtve obično nisu dovoljno osnažene, podržane od strane porodice i sredine, kao i informisane o načinima i procedurama kako da zatraže zaštitu sistema. Naglasila je da je faktor odvraćanja zapravo i blaga kaznena politika pravosudnih organa, nedostaku napora i kapaciteta institucija da radi na postepenoj integraciji zrtava u sistem.

Na kraju skupa, moderator, prof dr Marija Đorić je otvorila diskusiju gde su učesnici izneli svoje probleme sa kojima se svakodnevno susreću u radu. Ovo je bila dobra prilika da predstavnici organizacija civilnog društva i predstavnici institucija čuju neposredne predloge za njihovo prevazilaženje, uz zaključak da ovakvi skupovi treba češće da se organizuju i da se zajedničke preporuke prenesu do donosioca odluka i kreatora nacionalnih strategija i politika.

Okruglom stolu su prisustvovali članovi saveta za migracije grada Kruševa i ostali članovi saveta za migracije JLS Rasinskog upravnog okruga, predstavnici službi lokanih samouprava, pravosudnih organa, Centra za socijalni rad, Nacionalne službe za zapošljavanje, Ministarstva unutrašnjih poslova i Regionalne privredne komore Kruševac i dr.

Dodatne informacije