Realizovan seminar sa temom: „Praćenje, vrednovanje i podsticanje napredovanja učenika u skladu sa obrazovnim standardima"

U Centru za stručno usavršavanje Kruševac 18.06.2022. godine za potrebe ralizacije planova stručnog usavršavanja zaposlenih u OŠ „Sveti Sava" Čitluk, organizovan je seminar sa temom: „Praćenje, vrednovanje i podsticanje napredovanja učenika u skladu sa obrazovnim standardima". Opšti cilј seminara odnosi se na obučavanje i podsticanje nastavnika za primenu različitih načina i kriterijuma vrednovanja postignuća učenika u funkciji njihovog napredovanja i unapređenja kvaliteta učenja i nastave.

287566517 5

Specifični cilјevi seminara su:

  • Primena različitih instrumenata za proveru obrazovnih postignuća učenika u skladu sa obrazovnim standardima i analiziranje rezultata u cilјu podsticanja napredovanje učenika;
  • Korigovanje sopstvene prakse na osnovu analize učeničkih postignuća primenom različitih tehnika učenja i oblika rada;
  • Upućivanje nastavnika na načine osnaživanja učenika da vrednuju sopstvena postignuća;
  • Procena potreba učenika za dodatnom podrškom u radu na osnovu postignuća i
  • Kako ohrabriti nezainteresovane i nemotivisane učenike da promene negativan stav o sopstvenim mogućnostima.

Autorke i realizatorke seminara bile su: Božana Jeveričić i Nadežda Popović.

Dodatne informacije