Realizovan seminar sa temom: „Vrednovanje i praćenje ostvarenosti ishoda zasnovanim na kompetencijama u srednjim stručnim školama"

Centar za stručno usavršavanje Kruševac je 18.06.2022. godine organizovao besplatan seminar sa temom: „Vrednovanje i praćenje ostvarenosti ishoda zasnovanim na kompetencijama u srednjim stručnim školama" sa cilјem unapređivanja kompetencija nastavnika za planiranje i realizaciju nastave, kao i praćenje i vrednovanje postignuća učenika u skladu sa ishodima.

288708949 530697

Specifični cilјevi seminara su:

  • Unapređivanje kompetencija nastavnika za planiranje i realizaciju nastavnih aktivnosti u skladu sa ishodima;
  • Osposoblјavanje nastavnika za kreiranje instrumenata za praćenje i vrednovanje ostvarenosti ishoda po nivoima postignuća učenika;
  • Osposoblјavanje nastavnika za kreiranje jedinstvenih kriterijuma ocenjivanja i
  • Osposoblјavanje nastavnika za primenu jedinstvenih kriterijuma kako bi se obezbedilo standardizovano ocenjivanje.

Autorke i realizatorke seminara bile su: Slađana Kaplarević i Aleksandra Miletić.

Dodatne informacije