Realizovan projekat: „Podrška deci i porodici-dobrobit za budućnost“

U Centru za stručno usavršavanje Kruševac 01.06.2022. godine organizovana je treća tribina pod nazivom: „Značaj ranog razvoja“, u cilјu jačanja kapaciteta institucija i organizacija u jedinici lokalne samouprave za pružanje usluga deci i porodicima iz osetlјivih društvenih grupa.

IMG 2022060

Tribinu je realizovalo Društvo pedagoga i psihologa Rasinskog upravnog okruga u okviru projekta grada Kruševca: „Podrška deci i porodici-dobrobit za budućnost“, koji se finansira u okviru projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja „Inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje” (ECEC).

Tribina je bila organizovana za vaspitače predškolske ustanove “Nata Velјković“ Kruševac. Izlagači na tribini bili su: dr Dragica Simić, Marija Sredojević, Dragan Dunđerović, Snežana Ristić-Kostov, Slobodanka Miladinović, Svetlana Aleksić, Snežana Rajković i Daliborka Živković.

Dodatne informacije