Visoka delegacija NAJU posetila Grad Kruševac

U okviru radne posete Gradu Kruševcu, 30. maja 2022. godine, u Gradskoj upravi Kruševac organizovan je prijem za delegaciju Nacionalne akademije za javnu upravu, koju je predvodio v.d. direktor dr Dejan Miletić, sa saradnicima. Sastanku su prisustvovali najviši zvaničici gradske uprave, gradonačelnica Jasmina Palurović, zamenik gradonačelnika Aleksandar Jovanović i predstavnici Cetnra za stručno usavršavanje Kruševac, direktor Nikola Džugurdić i savetnik sa stručno usavršavanje i napredovanje Bogdan Dramićanin.

kab-naju

U kabinetu gradonačelnice bilo je razgovora o načinima kako da se unapredi postojeća saradnja, i planiranju budućih zajedničkih aktivnosti usmerenih ka stručnom usavršavanju zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave, kao i podizanju njihovih profesionalnih kapaciteta.

Apostrofirano je da je slika, koju danas Republika Srbija i Grad Kruševac, koji zauzima centralno mesto u Republici žele da predstave, moderna i uređena država, sa povolјnim privrednim ambijentom, okrenuta ka razvoju i neospornoj digitalizaciji. Ove promene treba da iznese reformisana javna uprava, koja se duboko oslanja na proces permanentnog stručnog usavršavanja, koje kao očekivan ishod vodi ka profesionalizaciji i jačanju radnih potencijala kadrova.

gu-naju

Po prijemu u kabinetu gradonačelnice održan je sastanak sa načelnicima i rukovodiocima gradske i opštinskih uprava Rasinskog upravnog okruga, kao i zaposlenima na poslovima upravlјanja kadrovima. Ova prilika iskorištena je da se približe stavovi i otklone sve nejasnoće o bitnosti stalnog stručnog usavršavanja, koji je nepovratan proces i praktično besplatan i dostupan resurs koji bi svi zaposleni trebalo da iskoriste. U gradu Kruševcu, obuke se sprovode u Centru za stručno usavršavanje Kruševac, koja je akreditovana ustanova za sprovodioca programa stručnog usavršavanja zaposlenih u javnoj upravi i sa kojom Akademija blisko sarađuje od samog osnivanja.

csu-naju

Na kraju svog boravka u Gradu Kruševcu, predstavnici Nacionalne akademije za javnu upravu posetili su Centar za stručno usavršavanje Kruševac. Gosti nisu krili imresije o jednom dobro uređenom i podsticajnom prostoru namenjenom prevashodno obukama. Zaključeno je da Centru za stručno usaršavanje Kruševac, kao resursu grada koji treba da bude nosioc obuka, potrebno dalje ulaganje u osavremenjivanje uslova, a to će kao krajnji rezultat da generiše kvalitetnu i efikasnu javnu upravu.

Visoku delegaciju Nacionalne akademije za javnu upravu činili su: v.d. direktor dr Dejan Miletić, Pomoćnik direktora Dejan Raketić, Izvršni direktor projekta NAJU i EU Zoran Milosavljević, Rukovodilac Grupe za IT Siniša Barjaktarević, Koordinator za jedinice lokalne samouprave, Đurđica Perišić i Rukovodilac Grupe za komunikaciju i koordinaciju Tatjana Avdalović.

Dodatne informacije