Realizovan projekat „Stopa po stopa metar"

Naučni klub Centra za stručno usavršavanje Kruševac realizovao je projekat „Stopa po stopa metar", koji je u okviru Godišnjeg programa Naučnog kluba Kruševac, a koji se finansira po Javnom pozivu Centra za promociju nauke.

ssm

Prva radionica „Naučnom šetnjom do skrivenog blaga" realizovala se 20.05.2022. godine, kada se širom sveta obeležava godišnjica potpisivanja Metarske konvencije. Učenici OŠ „Jovan Jovanović Zmaj" su merenjem i pretvaranjem iz jedne u drugu mernu jedinicu došli do znamenitosti grada, a to je spomenik knezu Lazaru. Na završnoj radionici učenici su u manjim grupama uneli podatke u infografike i tako sublimirali aktivnosti.

Realizatorka projekta je profesorka matematike Katarina Perović.

Dodatne informacije