Realizovan seminar sa temom: „Podrška obrazovno-vaspitnim ustanovama za kvalitetniju zaštitu dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja”

U Centru za stručno usavršavanje Kruševac 28.05.2022. godine za potrebe ralizacije planova stručnog usavršavanja zaposlenih u OŠ "Brana Pavlović" Konjuh, organizovan je seminar sa temom: „Podrška obrazovno-vaspitnim ustanovama za kvalitetniju zaštitu dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja".

konjuh

Opšti cilj ovog seminara odnosi se na osnaživanje učesnika obrazovno-vaspitnih ustanova za stvaranje uslova za bezbedno odrastanje i efikasnu zaštitu dece od svih oblika nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, uz multisektorski pristup i saradnju.

Specifični ciljevi seminara su:

  • Osnažiti učesnike za prepoznavanje svih oblika nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja nad decom;
  • Sticanje znanja o indikatorima koji su povezani sa svim oblicima nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja nad decom;
  • Proširivanje znanja o značaju saradnje obrazovno-vaspitnih ustanova sa porodicom i relevantnim institucijama u efikasnoj zaštiti dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja;
  • Osnaživanje učesnika za primenu zakonskih i podzakonskih propisa;
  • Unapređivanje znanja o obavezama ustanove i pojedinca u odnosu na pojavu nasilja;
  • Multisektorski pristup u zaštiti dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja.

Autorke i realizatorke seminara su: Slađana Čabrić i Jasmina Jovanović.

Dodatne informacije