Realizovan seminar sa temom: „Automatsko konfigurisanje proizvoda primenom CAD sistema"

U Centru za stručno usavršavanje Kruševac 21.05.2022. godine, za potrebe relizacije Plana stručnog usavršavanja zaposlenih u Prvoj tehničkoj školi Kruševac organizovan je seminar sa temom: „Automatsko konfigurisanje proizvoda primenom CAD sistema".

cad

Opšti cilj seminara usmeren je na povećanje profesionalnih kompetencija nastavnika srednjih stručnih škola u oblasti parametarskog i varijantnog projektovanja proizvoda, automatskog konfigurisanja proizvoda i primeni odgovarajućih softverskih rešenja.

Specifični cilјevi seminara su:

  • Upoznavanje nastavnika sa paramaterskim i varijantnim CAD modeliranjem.
  • Podizanje nivoa znanja nastavnika mašinske grupe predmeta o projektovanju familija delova i familija sklopova.
  • Podizanje nivoa znanja nastavnika mašinske grupe predmeta o modularnom projektovanju sklopova.
  • Osposoblјavanje nastavnika za primenu softvera za parametarsko i varijantno projektovanje.
  • Upoznavanje nastavnika sa automatskim konfigurisanjem proizvoda.
  • Osposoblјavanje nastavnika za korišćenje postojećih softverskih rešenja u CAD sistemima za automatsko konfigurisanje proizvoda.

Realizator seminara bio je Vladan Grković, Master inženjer mašinstva, Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kralјevu.

Dodatne informacije