Održan trening za organizacije civilnog društva

U Centru za stručno usavršavanje Kruševac 19 i 20.04.2022. godine održan je Trening za organizacije civilnog društva pod nazivom: „Upravlјanje projektnim ciklusom" u okviru Programа "RELOAD 2 – jačanje partnerstva lokalnih vlasti i organizacija civilnog društva". Trening je organizovao Grad Kruševac u partnerstvu sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP), sa cilјem da se osnaže kapaciteti civilnog sektora za izradu kvalitetnih projekata kojim će aplicirati na javni poziv.

20220420

Javni poziv u okviru Programa RELOAD 2 traje od 11.04.2022. godine do 13.05.2022. godine, a na njega sa svojim predlozima projekata mogu da se jave organizacije civilnog društva.

Trening su održali konsultanti UNDP-a, Željko Plavšić za programski i Ana Čolović za finansijski deo obuke.

Dodatne informacije