Organizovana obuka pod nazivom: "Napredna obrada teksta".

U okviru opšteg programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave u Centru za stručno usavršavanje Kruševac u periodu od 18 do 20. aprila 2022. godine realizuje se obuka pod nazivom: "Napredna obrada teksta".

16503562

Obuku organizuje Nacionalna akademija za javnu upravu sa ciljem osposobljavanja polaznika za korišćenje naprednih tehnika u obradi teksta. Polaznici obuke su zaposleni u javnoj upravi koji žele da unaprede digitalne kompetencije.

Realizator obuke je Zoran Dubovac, akreditovani realizator Nacionalne akademije za javnu upravu, a koordinator Bogdan Dramićanin iz Centra za stručno usavršavanje Kruševac.

Dodatne informacije