Realizovana obuka pod nazivom: "Veština komunikacije"

U okviru opšteg programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave, u Centru za stručno usavršavanje Kruševac 11 i 12. aprila 2020. godine, realizovana je obuka pod nazivom: "Veština komunikacije".

IMG 20220412

Obuku je organizovala Nacionalna akademija za javnu upravu sa ciljem unapređenja znanja i veština polaznika za ostvarivanje uspešne komunikacije u poslovnom okruženju. Polaznici obuke bili su zaposleni u javnoj upravi koji žele da razviju lične veštine.

Od nastanka pandemije uzrokovane virusom Covid - 19, ovo je praktično prva obuka koja je u saradnji sa Nacionalnom akademijom za javnu upravu realizovana neposredno. Same teme, izvođenje radionica, neposredna interakcija sa predavačom i razvijena diskusija učinili su da ovakav vid obuke bude efikasan i prijemčiv polaznicima.

Realizatorka obuke bila je Katarina Dunjić Mandić, akreditovani realizator Nacionalne akademije za javnu upravu. Koordinatori su bili Đurđica Perišić ispred Nacionalne akademije za javnu upravu i Bogdan Dramićanin ispred Centra za stručno usavršavanje Kruševac.

Dodatne informacije