Realizovan seminar pod nazivom: „Diferencirani rad u grupi prema nivoima postignuća učenika"

Centar za stručno usavršavanje Kruševac je 09.04.2022. godine za potrebe realizacije Planova stručnog usavršavanja zaposlenih u OŠ "Strahinja Popović" Dvorane organizovao seminar pod nazivom: „Diferencirani rad u grupi prema nivoima postignuća učenika".

16495002

Opšti cilјevi seminara odnose se na:

  • Primenu diferencirane nastave prema nivoima postignuća učenika
  • Kreiranje različitih modela diferenciranog rada u grupi
  • Povećanje efikasnosti nastave i napredovanja učenika

Teme programa:

  • Škola postoji zbog učenika
  • Osvrt na pojmovno određenje i podelu oblika rada
  • Vrste grupnog rada
  • Vrste zadataka za rad u grupi
  • Diferenciranje i nivoi postignuća
  • Modeli diferenciranog grupnog rada

Realizatorke seminara bile su: Bilјana Seizović i Jelena Radosavljević.

Dodatne informacije