Realizovan seminar sa temom:"Horizontalnim i vršnjačkim učenjem do boljih rezultata"

U Centru za stručno usavršavanje Kruševac 02.04.2022. godine je za potrebe realizacije planova stručnog usavršavanja članova Društva učitelja Kruševca organizovan je seminar sa temom: "Horizontalnim i vršnjačkim učenjem do boljih rezultata". Unapređivanje kompetencija u oblasti planiranja i realizacije nastave orijentisane na ishode determinišu ovaj program kontinuiranog stručnog usavršavanja, a ciljevi su usmereni na unapređivanja kulture učenja i resursa znanja u okviru školske zajednice radi podizanja kvaliteta rada škole i boljih postignuća učenika.

IMG-e03a1a2c03

Specifični cilјevi seminara odnose se na:

  • Proširivanje znanja nastavnika o značaju, karakteristikama i oblicima efektivnog horizontalnog učenja među nastavnicima i vršnjačkog učenja među učenicima;
  • Jačanje kompetencija za planiranje, organizaciju i evaluaciju aktivnosti horizontalnog učenja;
  • Unapređivanje kompetencija nastavnika za stvaranje podsticajnog saradaničkog okruženja za učenike;
  • Ovladavanje mogućim načinima (strategijama) primene vršnjačkog učenja u nastavnom procesu;
  • Promovisanje kulture učenja u okviru školske zajednice kao faktora bolјih obrazovnih postignuća.

Realizatorke seminara su bile: Anita Perić i Vesna Milenković.

Dodatne informacije