Realizovan seminar sa temom: „Diferencirani rad u grupi prema nivoima postignuća učenika"

Centar za stručno usavršavanje Kruševac je 26.03.2022. godine za potrebe realizacije Planova stručnog usavršavanja članova Društva učitelja Kruševac organizovao seminar pod nazivom: „Diferencirani rad u grupi prema nivoima postignuća učenika".

Opšti cilјevi seminara odnose se na:

  • Primenu diferencirane nastave prema nivoima postignuća učenika
  • Kreiranje različitih modela diferenciranog rada u grupi
  • Povećanje efikasnosti nastave i napredovanja učenika

IMG 20220326 103628

Teme programa:

  • Škola postoji zbog učenika
  • Osvrt na pojmovno određenje i podelu oblika rada
  • Vrste grupnog rada
  • Vrste zadataka za rad u grupi
  • Diferenciranje i nivoi postignuća
  • Modeli diferenciranog grupnog rada

Realizatori seminara bili su: Bilјana Seizović i Vjekoslav Petriško.

Dodatne informacije