Realizovan seminar sa temom: "Kreativnost u nastavi stranih jezika"

U Centru za stručno usavršavanje Kruševac 19.03.2022. godine organizovan je seminar sa temom: "Kreativnost u nastavi stranih jezika", sa cilјem unapređenja kompetencija nastavnika za poučavanje i učenja na kreativan način, uvođenja inovativnih sredstava, materijala i metoda u nastavi stranih jezika, razvoja kreativnosti kako kod nastavnika tako i kod samih učenika.

1647693605

Teme programa:

  • Pojam kreativnosti, teorijska polazišta, klјučni činioci kreativnog
  • Predlozi za kreativan
  • Kultura i elementi kulture kao osnova za kreiranje nastavnog materijala CLIL metoda
  • Umetnost kao osnova za kreiranje nastavnog materijala
  • Gastronomija kao osnova za kreiranje nastavnog materijala

Autorke i realizatorke seminara su: Marijana Iličin i Ivana Gligorin.

Dodatne informacije