Realizovana obuka sa temom: "Unapređenje onlajn nastave"

Centar za stručno usavršavanje Kruševac je 19.03.2022. godine organizovao besplatnu obuku sa temom: "Unapređenje onlajn nastave". Ova obuka prevashodno je namenjena nastavnicima srpskog jezika i književnosti.

1647686116976

Cilјevi ove obuke su:

  • Pobolјšanje kvaliteta nastave u onlajn formi rada
  • Prevazilaženje otpora prema onlajn nastavi
  • Pozitivne promene u veštinama potrebnim za korišćenje onlajn alata

Nastavnici su za pohađanje obuke dobili potvrdu o ostvarenim satima stručnog usaršavanja u ustanovi, sa cilјem promocije horizontalnog učenja među nastavnicima i primera dobre prakse.

Autor i realizator obuke je Mirjana Gašić, profesor srpskog jezika i književnosti.

Dodatne informacije