Realizovan seminar sa temom: „Bolјa saradnja – bezbednije školsko okruženje"

Centar za stručno usavršavanje Kruševac je 12.03.2022. godine je u cilјu podrške školskim Timovima za zaštitu učenika od diskriminacije, nasilјa, zlostavlјanja i zanemarivanja i unapređivanja kompetencija prosvetnih radnika za saradnju u okviru unutrašnje i spolјašnje zaštitne mreže kako bi škola bila bezbednije okruženje organizovao besplatan seminar sa temom: „Bolјa saradnja – bezbednije školsko okruženje".

IMG 20220312 091647

Specifični cilјevi seminara su:

  • Proširivanje znanja o značaju saradnje na nivou unutrašnje i spolјašnje zaštitne mreže, tj. zaposlenih u školi, sa roditelјima/staratelјima, Centrom za socijalni rad, Policijskom upravom i Zdravstvenim centrom u oblasti prevencije i intervencije u slučajevima nasilјa, zlostavlјanja i zanemarivanja učenika.
  • Osnaživanje nastavnika za prepoznavanje i prevazilaženje teškoća i zastoja u saradnji.
  • Efikasnije vođenje dokumentacije i evidencije o saradnji.
  • Praktična primena naučenog kroz izradu školskog plana unapređenja saradnje na nivou unutrašnje i spolјašnje zaštitne mreže u oblasti prevencije i intervencije nasilјa, zlostavlјanja i zanemarivanja.

Autorke i realizatorke seminara bile su: Svetlana Aleksić i Snežana Rajković.

Dodatne informacije