Održano predavanje sa temom: "Kruševac se vraća na Mlečni put!"

U prostorijama Centra za stručno usavršavanje Kruševac 03.03.2022. godine, održano je predavanje sa temom: "Kruševac se vraća na Mlečni put!" sa ciljem da se šira i naučna javnost Srbije upozna sa globalnim problemom svetlosnog zagađenja. Polaznici, nastavnici prirodnih nauka imali su priliku da saznaju šta je to svetlosno zagađenje i zašto je važno da vratimo zvezde u naše gradove. Prezentovana je naučno-popularna brošura koja pruža informacije o ovom sve zastupljenijem zagađivaču životne sredine. Ona se temelji na naučno dokazanim činjenicama, napisana je za sve uzraste, na srpskom jeziku! Priručnici o svetlosnom zagađenju su uručeni svim nastavnicima, kako bi ih oni podelili svojim đacima u školama i ostavili ih u biblioteke.

202203

Na kraju predavanja vođenja je diskusija o različitim problemima iz struke i ekološke sfere. Kao pozitivan primer ulične rasvete, naveden je Kruševac, gde je svetlost sa bandera usmerena direktno na put koji i treba da osvetli.

Naučno-popularno predavanje i priručnik o svetlosnom zagađenju su deo projekta "Ekološka Supernova - popularizacija problematike svetlosnog zagađenja" finansiranog od strane Centra za promociju nauke i Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu.

Predavanje je održala astrofizičarka Marina Pavlović.

Dodatne informacije