Realizovan seminar sa temom: „Vanučioničke aktivnosti u digitalnom okruženju"

Centar za stručno usavršavanje Kruševac je 19.02.2022. godine organizovao seminar sa temom: „Vanučioničke aktivnosti u digitalnom okruženju" sa cilјem podizanja nivoa digitalnih kompetencija nasatvika za kreiranje i didaktičko-metodičku transformaciju sadržaja koji se izučavaju u vanučioničkom okruženju. Seminar se realizuje za potrebe sprovođenja planova stručnog usavršavanja članova Udruženja biologa Kruševac.

bioks

Specifični cilјevi seminara su:

  • Upoznati nastavnike sa teorijskom zasnovanošću, rezultatima istraživanja i mogućnostima primene vanučioničkih aktivnosti podržanih digitalnim tehnologijama u mlađim i starijim razredima osnovne škole;
  • Osposobiti nastavnike da procene i izaberu dostupne digitalne sadržaje koji su primereni za realizaciju vanučioničkih aktivnosti i da ih prilagode radu u konkretnim uslovima;
  • Osposobiti nastavnike da osmisle i kreiraju sopstvene digitalne sadržaje koji su primereni za realizaciju vanučioničkih aktivnosti (pomoću QR kodova, Google mapa i veb alata);
  • Osposobiti nastavnike da kreiraju bezbedno nastavno okruženje.

Realizatori seminara su: Sanja Blagdanić, vanredni profesor Učitelјskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Gordana Stoković, diplomirani učitelј, Učitelјskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu.

Dodatne informacije