Realizovan seminar sa temom: „Iskoristi čas"

U Centru za stručno usavršavanje Kruševac 11.12.2021. godine za potrebe ralizacije planova stručnog usavršavanja zaposlenih u OŠ „Brana Pavlović" Konjuh, organizovan je seminar sa temom: „Iskoristi čas".

cas

Opšti cilјevi ovog seminara su:

  • Osposoblјavanje nastavnika za korišćenje časa, kao funkcionalne jedinice nastave;
  • Podizanje kavliteta realizacije časa u skladu sa standardima nasatve i učenja i
  • Podizanje nivoa znanja nastavnika o metodama i postupcima za razvijanje motivacije učenika za učenje.

Specifični cilјevi seminara su:

  • Osposoblјavanje nastavnika za praćenje i vrednovanje nastavnog časa u skladu sa Pravilnikom o standardima kvaliteta rada ustanove, a u funkciji praćenja i samovrednovanja svojih časova;
  • Obuka nastavnika za izradu individualne pripreme za čas u skladu sa standardima nastave i učenja;
  • Osposoblјavanje nastavnika za stvaranje podsticajne sredine za učenje na času, kroz primenu raznovrsnih oblika nastave, racionalno korišćenje vremena na času, stvaranje radne atmosfere i
  • Osposoblјavanje nastavnika za motivaciju učenika za rad na času kroz ocenjivanje učenika u okviru svakog održanog časa i racionalno korišćenje vremena provedenog u školi.

Autor i realizator seminara je: Danijela Ivanovski.

Dodatne informacije