Realizovan seminar pod nazivom: „Upravlјanje emocijama – jačanje lične odgovornosti u sprečavanju i prevazilaženju konflikata”

Centar za stručno usavršavanje Kruševac, 27.11.2021. godine organizovao je seminar pod nazivom: „Upravlјanje emocijama – jačanje lične odgovornosti u sprečavanju i prevazilaženju konflikata” sa ciljem razvijanja sposobnosti nastavnika da upravlјa odelјenjem, povećanja doživlјaja vlastite efikasnosti i sprečavanja i prevazilaženja konflikata kontrolom i regulacijom emocija.

emot

Specifični cilјevi seminara su:

  • Usvajanje znanja o emocionalnoj inteligenciji
  • Razumevanje veze između ispolјavanja emocija nastavnika i motivacije, kvaliteta učenja, emocionalnih iskustava i ponašanja učenika
  • Usvajanje znanja o strategijama emocionalne kontrole i mogućnostima njihove primene u situacijama konflikata
  • Razumevanje značaja nastavnikove kontrole emocija za efikasnu komunikaciju, upravlјanje stresom i konfliktima Prepoznavanje ličnih i ovladavanje novim strategijama za kontrolu emocija

Autorka i realizatorka seminara je: Snežana Ristić Kostov.

Dodatne informacije