Realizovaon projekat: „Minut je bogatstvo za srce“

U okviru Godišnjeg programa Naučnog kluba Kruševac, 29.10.2021. godine, u OŠ „Stanislav Binički", Jasika, sa učenicima završnog razreda realizovan je projekat: „Minut je bogatstvo za srce".

reanim

Predavanje i radionica: „Kardiopulmonalna reanimacija“ se sprovode uz podršku Centra za promociju nauke Beograd sa cilјem da učenici nauče i primene najosnovnije postulate KPR u stanjima prestanka rada srca, disanja i nepalpabilnih pulseva. Takođe jedan od cilјeva je da se kroz timski rad, diskusiju i praktičnu nastavu učenici nađu u koži lekara i da se kroz improvizovan način upoznaju sa osnovama lečenja lјudi.

Realizator projekta je Darko Đurđević, student završne godine Medicinskog fakulteta u Kragujevcu.

Dodatne informacije