Realizovan Inovacioni festival: "Inovativna Srbija"

U Biznis inkubator centru Kruševac je 25.10.2021. godine organizovan Inovacioni festival: "Inovativna Srbija", koji se realizuje u okviru Programa promocije i popularizacije inovacija i inovacionog preduzetništva za 2021 godinu. Cilj projekta je promocija i informisanje javnosti, univerzitetske, akademske, naučno istraživačke i poslovne zajednice a pre svega mladih, o sistemskim merama Vlade Republike Srbije u cilju razvoja tehnoloških i društvenih inovacija, inovacionog ekosistema, inovacionog preduzetništva i infrastrukture, razvoja održive preduzetničke kulture, rasta konkurentnosti i izgradnje ekonomije Srbije zasnovane na inovacijama i znanju. Ovaj program se realizuje uz podršku ministra bez portfelja zaduženog za inovacije i tehnološki razvoj.

astl

Tokom festivala realizovana je Peta nacionalna naučno-stručna konferencija sa međunarodnim učešćem „Trendovi u poslovanju 2021“, kao i okrugli sto sa temama: “Inovacioni sistemi i inovaciona infrastruktura u Republici Srbiji”. Ispred Centra za stručno usavršavanje Kruševac prisustvovao je direktor Nikola Džugurdić.

Dodatne informacije