Realizovan seminar sa temom: "Kako lako do kvalitetnog učenja"

Centar za stručno usavršavanje Kruševac je 16.10.2021. godine organizovao seminar sa temom: „Kako lako do kvalitetnog učenja“ sa cilјem unapređivanja kompetencija prosvetnih radnika za planiranje i praćenje rezultata učenja kako bi se pobolјšao kvalitet procesa učenja. Seminar je organizovan za potrebe realizacije Planova stručnog usavršavanja OŠ „Dragomir Marković“ iz Kruševca.

kako-lako

Specifični cilјevi seminara su:

  • Upoznavanje nastavnika sa pristupom usmerenim na učenje kojim se olakšava proces učenja i popravlјaju rezultati učenja;
  • Osnaživanje nastavnika za planiranje procesa učenja, kroz definisanje cilјeva i ishoda učenja i izbora odgovarajućih aktivnosti učenja i
  • Podrška nastavnicima u praćenju i vrednovanju rezultata učenja učenika.

Autorke i realizatorke seminara bile su: Svetlana Aleksić i Jelica Dimić.

Dodatne informacije