Direktori škola na obuci o unapređivanju obrazovanja

Centar za stručno usavrsavanje Kruševac je u saradnji sa Mrežom RC/CSU Srbije 30.09.2021. godine organizovao obuku za direktore osnovnih škola koje pripadaju školskoj upravi Kruševac. Ova obuka se realizuje u okviru programa “Škole za 21.vek”, koji sprovodi Britanski savet, a finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva u Srbiji.

IMG 20210930 095719

Tokom obuke direktori će se detaljnije upoznati sa ključnim aspektima kritičkog mišljenja i rešavanja problema i uticajem rukovođenja i upravljanja na razvoj ovih veština unutar škole.

IMG 20210930 095410

Škole za 21. vek je ambiciozni trogodišnji obrazovni program vredan 10 miliona funti koji je osmislila i sprovodi organizacija British Council, a finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva. Cilj ovog programa, koji se realizuje u partnerstvu s nadležnim obrazovnim institucijama zemalja učesnica je da milion učenika uzrasta 10-15 godina stekne veštine kritičkog mišljenja i rešavanja problema.

IMG 20210930 100022

Pored sticanja veština kritičkog mišljenja i rešavanja problema, deca će usvojiti praktične veštine programiranja i imati priliku za usavršavanje svojih veština kroz programiranje fizičkih uređaja (eng. physical computing).

Realizatori obuka su: Dalibor Todosijević, Slađana Jović i Marijan Milanov.

Dodatne informacije