Realizovano Savetovanje za pisanje Programa stručnog usavršavanja

Centar za stručno usavršavanje Kruševac je u okviru pripremnih aktivnosti vezane za predstojeci konkurs za akreditaciju programa stalnog stručnog usavršavanja koji raspisuje Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja 09.09.2021.god. organizovao Savetovanje za pisanje Programa stručnog usavršavanja.

sas1

Cilj savetovanja je da se obezbedi kvalitet i što veći broj podržanih programa stalnog stručnog usavršavanja lokalnih autora, čime se ostvaruju uslovi da stalno stručno usavršavanje bude dostupno i prilagođeno lokalnim potrebama. Stručni tim CSU Kruševac će podržati predloge programa koji ispunjavaju seldeće kriterijume:

  • reference realizatora/autora obuke u vezi sa temom programa;
  • da je tema inovativna i primenlјiva u praksi;
  • da doprinosi razvoju kompetencija nastavnika;
  • da doprinosi unapređivanju postignuća učenika.

sas3

CSU Kruševac će pri novoj akreditaciji svim autorima obezbediti kontinuiranu stručnu pomoć prilikom izrade programa i apliciranja na Konkus ZUOVa.

Savetovanje koje je organizovano za dve grupe polaznika su realizovale: Svetlana Aleksić, psiholog i Irena Terzić, savetnik za stručno usavršvanje i napredovanje, treneri koji su pohađali Obuku ZUOVa - Liderstvo za profesionalni razvoj – unapređivanje trenerskih veština. Svi učesnici su dobili potvrde o učešću.

Dodatne informacije