Jačanje kapaciteta javnih preduzeća u oblasti zaštite potrošača

U Centru za stručno usavršavanje Kruševac 29.07.2021. godine, održao se sastanak sa cilјem dodatnog upoznavanja građana i građanki Kruševca sa osnovnim pravima u oblasti zaštite potrošača.  U okviru realizacije programskih aktivnosti, sastanak je organizovalo regionalno Savetovalište za potrošače za Šumadiju i zapadnu Srbiju, u saradnji sa Gradskom upravom Kruševac.

IMG-8f5

U prisustvovu predstavnika JP i JKP čiji je osnivač lokalna samouprava i Regionalne privredne komore Kruševac, pretežno službenika za komunikaciju sa potrošačima, dodatno su razmotrena sva otvorena pitanja iz oblasti pružanja usluga građanima. Ovakva aktivnost je jedan od načina da se pospeši razvoj usluga i da se dalјe utiče na kvalitet pruženih usluga. Na kraju prisutnima je podelјena info-edukativna brošura o pravima potrošača, a deo ukupnog tiraža ostavlјen je za dalјu distribuciju za područje grada Kruševca.

Dodatne informacije