Realizovan seminar sa temom: „Didaktičke igrice za decu pametnice”

Centar za stručno usavršavanje Kruševac je 29.05.2021. godine za potrebe realizacije Planova stručnog usavršavanja članova Društva učitelja Kruševac organizovao seminar pod nazivom: „Didaktičke igrice za decu pametnice”, sa ciljem sticanja znanja o unapređenju kvaliteta učenja i razvoja putem ručno izrađenih didaktičkih materijala i mogućnosti njihove samostalne izrade i upotrebe.  

sem

Specifični ciljevi seminara se odnose na:

  • Usvajanje znanja o dečijem razvoju i napredovanju primenom didaktičkih igara uz upotrebu ručno izrađenih didaktičkih materijala (razvoja fine motorike, praktičnih veština, logičko-matematičkog mišljenja, čitanja i pisanja , upoznavanja sveta oko nas, razvoja govora, razvoja pažnje i koncentracije);
  • Obuka i razvijanje stvaralačkog potencijala učesnika aktivnim učešćem na radionicama za izradu i primenu didaktičkih materijala u vaspitno-obrazovnom radu i
  • Stvaranje podsticajne sredine za igru i učenje edukacijom i osposobljavanjem učesnika za izradu i primenu didaktičkih materijala recikliranjem ambalaže.

Autorke i realizatorke seminara bile su: Suzana Mijušković i Ljiljana Reljić.

Dodatne informacije