Realizovan seminar pod nazivom: Prevencija prekomerne upotrebe i zavisnosti od savremenih tehnologija

Centar za stručno usavršavanje Kruševac je 15.05.2021. godine, za potrebe realizacije Planova stručnog usavršavanja članova Društva pedagoga i psihologa Rasinskog okruga organizovao seminar pod nazivom: „ Prevencija prekomerne upotrebe i zavisnosti od savremenih tehnologija”. Opšti cilјevi seminara usmereni su na unapređivanje kompetencija zaposlenih da prepoznaju i preventivno deluju na potencijalne rizike upotrebe savremenih tehnologija, kao i preventivnog rada obrazovno-vaspitnih ustanova.

prev

Teme programa su:

  • Izazovi upotrebe savremenih tehnologija
  • Analiza istraživanja o efektima upotrebe i navikama korišćenja IT
  • Tendencije razvoja savremenih tehnologija
  • Mogućnosti prevencije prekomerne upotrebe i zavisnosti od IT
  • Analiza preventivnog rada u obrazovno-vaspitnim ustanovama
  • Mogućnosti prevencije prekomerne upotrebe i zavisnosti od IT – uloga pojedinaca i institucija
  • Izrada nacrta akcionog plana preventivnog rada

Realizatori seminara bili su: Aleksandar Kuzmanović i Vladimir Lelićanin.

Dodatne informacije