Realizovan seminar sa temom: „Ekologiši se“

Centar za stručno usavršavanje Kruševac je 03.04.2021. godine organizovao seminar sa temom: „Ekologiši se“, sa ciljem unapređivanja kompetencija nastavnika za kreativnu realizaciju nastavnih i vannastavnih aktivnosti u oblasti ekologije, usmerenu ka ishodima.

eko

Specifični ciljevi seminara su:

  • Upoznavanje polaznika sa mogućnostima kreiranja nastave u oblasti ekologije usmerene ka ostvarivanju ishoda i standarda;
  • Osnaživanje nastavnika za razvijanje međupredmetnih kompetencija učenika kroz nastavne sadržaje, ekološke principe, pojmove i kauzalne odnose, primere iz života u cilju očuvanja životne sredine i zdravlja;
  • Primena digitalnih resursa u nastavi u cilju ostvarivanja ishoda iz oblasti ekologije;
  • Osposobljavanje nastavnika za kreativno kreiranje nastavnog procesa u cilju usvajanja praktičnih znanja i veština iz ekologije;
  • Jačanje kompetencija polaznika za izbor optimalnih sadržaja iz nastavnog programa i kreativnih aktivnosti učenika usmerenih ka ishodima i standardima iz oblasti ekologije i
  • Ukazivanje na značaj razvijanja ekološke svesti.

Seminar je realizovan putem digitalne platforme Google meet. Autorke i realizatorke seminara bile su: Nataša Nikolić Gajić, Nevena Perić i Vesna Pokimica.

Dodatne informacije