Održan sastanak sa predstavnicima aktiva, udruženja i saradnicima Naučnog kluba

U susret Javnom pozivu za finansijsku podršku projektima promocije i popularizacije nauke, koji svake godine raspisuje Centar za promociju nauke, Naučni klub pri Centru za stručno usavršavanje Kruševac organizovao je sastanak sa predstavnicima aktiva, udruženja i saradnicima NK.

Ovom prilikom promovisan je Javni poziv koji će trajati od 6 do 29.4.2021. godine. Osnovni cilj poziva je podizanje nivoa naučne pismenosti i širenja naučne kulture sprovođenjem postupka decentralizacije promocije i popularizacije nauke na teritoriji Republike Srbije.

 nk

Glavni akcenat stavljen je na Kategoriju 1, koja će biti sastavljena iz dve komponente. Projekti promocije nauke u naučnim klubovima moraju se realizovati u dva naučna kluba, od kojih je predhodno potrebno dobiti saglasnost. Data je preporuka da se predavanja i radionice dopune sa drugim aktivnostima koja se izmeštaju iz okvira učionice i konteksta standardnog nastavnog plana i programa. Kada se radi o godišnjem Programu Naučnog kluba, on se ove godine po prvi put pojavljuje u okviru Javnog poziva.

Na sastanku su učesnicima data uputstva, dalje smernice i predviđena dinamika za realizaciju projektnih aktivnosti. Centar za promociju nauke organizovaće u terminima

  • 5. april od 11 do 14h,
  • 8. april od 14 do 17h i
  • 9. april od 11 do 14h.

sastanke na kojima će biti prezentovan sam javni poziv. Svi zainteresovani će moći da se bliže upoznaju sa načinom prijave, a u okviru konsultacija, više pažnje biće poklonjeno sadržajima projekata. Link za promociju je isti za sve termine.

Prezentaciju je vodila Dejana Ilčić, a na sastanku su još učestvovali Bogdan Dramićanin i Irena Terzić stručni saradnici u Centru za stručno usavršavanje Kruševac.

Dodatne informacije