Realizovan seminar sa temom: „Bolja saradnja – bezbednije školsko okruženje“

Centar za stručno usavršavanje Kruševac je 26.09.2020. godine organizovao seminar sa temom: „Bolja saradnja – bezbednije školsko okruženje“ sa ciljem unapređenja kompetencija prosvetnih radnika za saradnju u okviru unutrašnje i spoljašnje zaštitne mreže u oblasti prevencije i intervencije u slučajevima nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja učenika kako bi škola bila bezbednije okruženje.

IMG 0395

Specifični cilјevi seminara odnose se na:

  • Proširivanje znanja o značaju saradnje na nivou unutrašnje i spolјašnje zaštitne mreže, tj. zaposlenih u školi, sa roditelјima/staratelјima, Centrom za socijalni rad, Policijskom upravom i Zdravstvenim centrom u oblasti prevencije i intervencije u slučajevima nasilјa, zlostavlјanja i zanemarivanja učenika.
  • Osnaživanje nastavnika za prepoznavanje i prevazilaženje teškoća i zastoja u saradnji.
  • Efikasnije vođenje dokumentacije i evidencije o saradnji.
  • Praktičnu primenu naučenog kroz izradu školskog plana unapređenja saradnje na nivou unutrašnje i spolјašnje zaštitne mreže u oblasti prevencije i intervencije nasilјa, zlostavlјanja i zanemarivanja.

Autorke i realizatorke seminara su: Svetlana Aleksić i Jelica Dimić.

Dodatne informacije