Realizovane radionice u okviru drugog Dečijeg naučnog kampa 2020: "Ekoosvesti se, prirodi okreni se!"

U Naučnom klubu pri Centru za stručno usavršavanje Kruševac 25.09.2020. godine realizovale su se dve radionice sa temom: „Zavirimo u dino-svet“ i „Ekoosvesti se, prirodi okreni se“. Ove radionice organizuje Udruženje biologa Kruševac, u okviru drugog Dečijeg naučnog kampa 2020 "Ekoosvesti se, prirodi okreni se!" koji se realizuje pod pokrovitelјstvom budžetskog fonda Lokalnog akcionog plana za decu Grada Kruševca.

IMG 20200925 110351

Radionica „Zavirimo u dino-svet“ namenjena je najmlađim učenicima i osmišlјena je sa cilјem da se podrže radost otkrića i radoznalost, upitanost dece kroz pokrenute istraživačke aktivnosti u okviru kojih se, kroz integrisano učenje, stiču nova znanja iz različitih oblasti. Učenici se bave proučavanjem kroz igru, povezivanjem prošlosti i sadašnjosti, jezika, matematike, bilogije i ostalih nauka, a kao krajnji ishod treba da daju odgovore na pitanje kakva su sve bića živela na našoj planeti pre mnogo miliona godina. Realizatorke radionicе bile su: Daliborka Živković i Olivera Kolarić.

IMG 20200925

Radionica za učenike starijih razreda osnovnih škola: „Ekoosvesti se, prirodi okreni se“ u potpunosti se bavi prirodom. Kako priroda može da odgovori na neodgovorno ponašanje čoveka prema i na posledice lјudske nebrige i nepažnje tema je ove radionice čije su realizatorke: Lidija Bjelica i Olivera Kolarić.

Partneri i prijatelјi projekta su: Naučni klub pri Centru za stručno usavršavanje Kruševac, PU "Nata Velјković", OŠ "Brana Pavlović", Jastrebac Lake Resort, Hotel Trajal, Edu Balkan, Televizija Plus i Eurocompass.

Dodatne informacije